ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa firmy*
2. Osoba kontaktowa*
3. Numer telefonu*
4. Adres e-mail*
5. Forma prowadzonej działalności*
6. Forma rozliczeń*
7. Rodzaje prowadzonej działalności*
8. Płatnik VAT*
9. Kasa fiskalna*
10. Ilość dokumentów*:
A. Dokumenty sprzedaży
B. Dokumenty zakupu
C. Inne
11. Liczba pracowników*
A. Umowa o pracę B. Umowa cywilnoprawna
12. Współpraca*
13. Obsługa księgowa w języku*
14. Dodatkowe uwagi
15. Wybierz oddział*
16. Czy wysłać kopię zapytania do Państwa?*