Dotacje na Innowacje

DOMDATA RE sp. z o.o. realizuje projekt pt.

Usprawnienie współpracy z partnerami DomData RE Sp. z o.o. przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego B2B poprzez automatyzację procesów biznesowych z obszaru usług księgowych i płacowo-kadrowych oraz IT”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu B2B, za pomocą którego nastąpi automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Beneficjentem a jego partnerami biznesowymi. Zintegrowanie procesów informacyjnych i kontrolnych w jeden system pozwoli zbudować platformę do zarządzania relacjami z partnerami.

Biznesowa platforma współpracy DomData RE przewiduje wdrożenie systemu B2B obejmującego: platformę zarządzania procesami, podsystem zarządzania płacami oraz danymi kadrowymi pracowników, moduł zarządzania wspólnie realizowanymi projektami w podsystemie sprawozdawczo-kontrolingowym . Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.12.2013 – 30.09.2014. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Hanny Sysik – hanna.walkowiak@domdata.com.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO